Во Тетово ќе се одржи 25ти орнитолошки шампионат во Македонија

Во Тетово ќе се одржи 25ти орнитолошки шампионат во Македонија

Во Тетово од 29ти ноември па до 2ри декември ќе се одржи натпревар и изложба на птици, во организација на Здружението за заштита и одгледување на птици “Менада“ од Тетово.