Старите производи на Apple се претворени во растенија?

Старите производи на Apple се претворени во растенија?

Christophe Guinet и Monsieur Plant, го трансформира старите продукти на Apple во вегетативни композиции. Неговата работа се бори против технолошкиот отпад и загадувањето!!!