Најпросперитетни земји во светот

Најпросперитетни земји во светот

Институтот Легатум во Лондон ја објави десеттата годишна листа на просперитетни земји врз основа на детално истражување. Индексот на просперитет беше одреден врз основа на 104 променливи, како што се традиционалните вредности, економијата, стапките на вработеност … Истражувањето опфати 149 земји кои се поделени во групи според оние кои се најдобри за бизнисот, кои се најранливи, но исто така имаат најубава природа (каде е апсолутен победник Словенија). Комбинираната листа на овие фактори доведува до 25 земји кои се најпросперитетни за живот. Погледнете ja комплетна листа:

25. Португалија

24. Малта

23. Хонк Конг

22. Јапонија

21. Шпанија

20. Словенија

19. Сингапур

18. Франција

17. САД

16. Белгија

15. Австрија

14. Исланд

13. Ирска

12. Луксембург

11. Германија

10. Велика Британија

9. Данска

8. Шведска

7. Холандија

6. Австралија

5. Канада

4. Швајцарија

3. Финска

2. Норвешка

1. Нов Зеланд