Листа на најдепресивни држави во Европа

Организацијата за економска соработка и развој објави листа на најмногу депресивни народи во Европа врз основа на истражувањето спроведено за мажи и жени помеѓу 25 и 64 години.

Податоците покажуваат дека жени се повеќе склони на оваа состојба од мажите.

Ви ја претставуваме листата на 24 земји:

 1. Исланд, 14%
 2. Ирска, 12%
 3. Германија, 12%
 4. Турција, 12%
 5. Финска, 11%
 6. Португалија, 11%
 7. Велика Британија, 10%
 8. Шветска, 10%
 9. Луксембург, 10%
 10. Holandija, 9 odsto
 11. Летонија, 9%
 12. Австрија, 8%
 13. Данска, 8%
 14. Норвешка, 8%
 15. Слобенија, 8%
 16. Белгија, 7%
 17. Шпанија, 7%
 18. Франција, 6%
 19. Естонија, 5%
 20. Чешка, 4%
 21. Грција, 4%
 22. Италија, 4%
 23. Полска, 4%
 24. Словачка, 4%