Како нашите ставови се менуваат за 101 ден

Како нашите ставови се менуваат за 101 ден

Секое чудо за 3 дена – кажува народната поговорка.

Колку пати ви се случило после излегувањето од салон гордо да ја прошетате вашата фризура, а веќе после неколку дена да се покаете за својата одлука?

Времето менува се, па и нашите ставови кон животот, во работата и се останато.

Еве како тоа изгледа во пракса.

 

12733110-15800010-6-1-0-1491508386-1491508393-650-1-1491508393-650-04f9ebaa03-149151002012733160-15793010-13-0-1491504921-1491504929-650-1-1491504929-650-04f9ebaa03-149151002012733210-15792810-12-0-1491504685-1491504696-650-1-1491504696-650-04f9ebaa03-149151002012733310-15791860-10-0-1491503802-1491503808-650-1-1491503808-650-04f9ebaa03-149151002012733410-15790060-7-0-1491502484-1491502491-650-1-1491502491-650-04f9ebaa03-149151002012733460-15789010-5-0-1491501991-1491501999-650-1-1491501999-650-04f9ebaa03-149151002012733510-15787360-4-0-1491500907-1491500921-650-1-1491500921-650-04f9ebaa03-149151002012733560-15778160-3-0-1491500046-1491500057-650-1-1491500057-650-04f9ebaa03-149151002012733610-15797010-2-0-1491507908-1491507915-650-1-1491507915-650-04f9ebaa03-1491510020