Живот

  • Грамада :)))
    Тизер пиштолите на полицијата не секогаш си ја завршуваат работата. Има и дебелокожци кои и покрај 50-те илјади волти...

Спорт